Sanam
 
Monisa Nayak
monisa nayak
Kathak is de klassieke dansstijl uit Noord-India. Deze dansvorm is een voorloper van de flamencodans en kent gestileerde gebaren en dynamisch voetenwerk, geaccen - tueerd door enkelbelletjes (ghungroo).
Monisa Nayak is een jonge kathakdanseres met vuur in haar voeten. Door haar perfecte ritmische voetenwerk en haar wervelende pirouettes behoort zij tot de top van kathakdansers in India. Zij heeft een perfecte timing en oog voor detail, waardoor zelfs de meest complexe ritmes met schijnbare nonchalance worden uitgevoerd.
Monisa Nayak, afkomstig uit de Jaipur gharana (school), heeft al vele choreografieën gecreëerd. Tot haar hoogte - punten behoren Spectrum, een choreografie geïnspireerd op kleuren die bepaalde gemoedstoestanden kunnen opwekken en Nritya Rang, een dans die de geschiedenis van kathak verbeeldt.
goddess saraswati
Kathak is een sterk aan mime verwante vorm van danstheater en kreeg ongeveer driehonderd jaar geleden de definitieve vorm. Kathak combineert dans, drama, zang en muziek en kent een zeer gestileerd idioom aan gebaren. Mythologische verhalen, maskers en kleurige make-up spelen een belangrijke rol in de van oorsprong urenlange opvoeringen.
Kathak is ontstaan vanuit een narratieve theatervorm, waarbij kathakara 'vertellers' religieuze en mytholo - logische verhalen 'katha' uitbeeldden, zongen of dansten voor een ongeletterd publiek. Deze vertellers verhaalden heldendichten uit de Ramayana ( epos uit het oude India), Mahabharata ( omvangrijk religieus en filosofisch epos) en andere Puranas( 18 heilige geschriften). Deze verhaalvertellers werden onder - wezen door tempelpriesters middels zang, muziek en handgebaren.
Vooral de Radha- Krishna was erg populair. Later werden mimiek en voetbewegingen toegevoegd aan de verhalen, waardoor de dans kathak ontstond. Deze narratieve dansvorm wordt gekenmerkt door gestileerde gebaren, pirouettes en dynamisch voetenwerk, dat vaak extra benadruk wordt door het dragen van enkelbelletjes. Kathak heeft een lange geschiedenis en werd voornamelijk gedanst aan hoven van de islamitische Mogolvorsten die regeerden in de periode 1526-1857. Met het aanbreken van deze periode in Noord- India, werden de verhaalvertellers verbannen uit de tempels. Zij werden meegenomen naar de Mogolhoven waar zij moesten dansen voor vermaak. Kathakars werden gedwongen om verhalen te vertellen over keizers en koningen, het geen inbreuk was op de stijl en de geschiedenis van de dans. Onder het regime van keizer Akbar (1556-1605) verbeterde de situatie van de dansers aanzienlijk en gingen zelfs een aanzienlijk positie innemen. De kanchani's, zoals Akbar hen noemde, leefden in grote getale in een
kathak monisa nayak
Ondanks de snelheid van de dans, moet de danser steeds gracieus blijven. Kathak dans biedt geen ruimte voor improvisatie. De dans wordt voornamelijk solo uitgevoerd, met begeleiding op percussieinstrumenten als tabla en pakhawaj en melodie instrumenten als fluit, harmonium en sarangi.
mughal king emperor
monisa nayak kathak dance
rajendra gangani
Sanam with Rajendra Gangani
monisa nayak 5
monisa nayak live in holland
Monisa Nayak - Kathak
monisa nayak
Mughal king
kwartier van het paleis, en bezochten 's avonds de keizerlijke harem en de appartementen van adellijke dames. Ze stonden in hoog aanzien en degenen die en grote mate van schoonheid en bekwaamheid bezaten, werden zelfs in de harem toegelaten. Toen de Mogol periode ten einde was, begon de dans zich uit te breiden waardoor er twee belang - rijke vertakkingen ontstonden: Jaipur gharana en
de Lucknow gharana. Deze vertakkingen bestaan vandaag de dag nog. Terwijl de Jaipur-gharana het dansritme met de zuivere dans benadrukt, geeft de Lucknow-gharana meer erotische tinten aan de dans. Beide varianten beelden voornamelijk verhalen uit de Radha-Krishna legendes uit.
Monisa Nayak: Met vloeiende en gracieuze bewegingen, gepaard gaand met spectaculaire ronde draaiingen en een sprekende expressie op haar gelaat boeide zij in vele zalen de Nederlandse toeschouwers. Monisa Nayak leerde vanaf haar zevende Kathak. De passie ontstond doordat haar oudste zus ook Kathak leerde. De jonge Monisa keek er naar en imiteerde haar. Haar ouders merkten dat zij erg gedreven was en motiveerden en stimuleerden haar om er zelf lessen in te volgen. Monisa Nayak kreeg les van verschillende goeroes. Zij vindt het erg moeilijk om er een te noemen als haar vaste goeroe, want zij vindt dat alles wat zij nu is en bereikt heeft, komt door allen die haar altijd begeleid hebben. Zij beschouwt het als een rijke zegen van al haar onderwijzers. Als ze dan toch moet kiezen is
Rajendra Gangani haar ware goeroe.Monisa
Nayak komt van een Bengaalse familie, waar muziek en andere schone vormen van kunst een traditie is. Op aanraden van haar familie volgde zij lessen op het Nationale Kathak Instituut. Zij legde daar de basis voor haar verdere ontplooiing. Daar moest zij een streng regime volgen waar zij niet alleen de dans moest leren, maar ook kennis opbouwen over instrumenten als de tabla, harmonium. Ook moest zij net als alle anderen fysieke trainingen volgen in de meest strenge leer van Yoga. 
Volgens Monisa Nayak was het zeer hard werken, afzien en door de zure appel heen bijten. Door alles wat zij er geleerd heeft en dankzij de aanmoediging en stimulering door haar ouders is zij nu uitgegroeid tot een van beste Kathak danseressen van India. Zij is tevens een choreografe en geeft Kathak lessen. Zij ziet het onderwijzen in Kathak en om een idee in een choreografie te vertalen niet als een opge -legde opgave die perse moet gebeuren. Integendeel zelfs, voor haar is het een enorme passie.

Monisa Nayak toert nu (2009) door Nederland en is van mening dat ze hier veel meer gewaardeerd en bewonderd word dan door haar eigen landgenoten. Ze kijkt er verbaasd van op als zij na haar voorstelling mensen hoort zeggen dat zij de dans als een spirituele
ervaring zagen. Het zijn vooral zulke enthousiaste en uit het hart gegrepen opmerkingen die haar aansporen tot nog betere prestaties. Monisa Nayak moedigt jongeren aan de dans serieus te nemen, maar zegt daarbij ook dat men pas na 10 a 15 jaren tot goede resultaten kan komen. Het is een beroep waar keihard voor gewerkt moet worden en dat absoluut geen garantie biedt voor zekerheid zoals bij andere beroepen waar een diploma alles bepalend is.

Monisa houdt niet alleen van Kathak. Zij weet andere stijlen stijlen ook te waarderen. Haar persoonlijke favoriete dans is de Mohini Attam. Mohini Attam is een dans uitgevoerd door een vrouw en komt uit het deelstaat Kerala, dat in het meest zuidwestelijke deel van India ligt. Monisa vindt het vooral leuk om de sensuele thema's waarin de schoonheid van de vrouw tot haar recht komt. Daarmee bedoelt zij dat niet alleen de dans centraal staat, maar merendeels de vrouw. Ook heeft zij diepe bewondering voor de Bharata Natyam. Nu continueert zij haar training onder begeleiding van Goeroe Rajendra Gangani. Shri Rajendra Gangani is de goeroe van Monisa. Hij is een fantastische Pakhwaj speler. Monisa die nu een van de beste Kathak dansers is heeft tien jaar lang les van hem gehad.
Sanam van Voorthuijsen
Sanam is no longer with us
He passed away on August 11, 2018, aged 40
He is missed dearly - may he have found peace